Ścieżka rekreacyjna na Jarmutę imienia Księdza Jana Kozioła

Ścieżka rozpoczyna się na ulicy Szlachtowskiej bocznej Na Potoku około kilometra od centrum Szczawnicy. Dalej prowadzi poprzez Przełęcz Klimontowską i szczyt Jarmuta 794 n.p.m do figury Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej na polanie Andrzejówka . 3 km czas 1h 15min. Początkowo idziemy ulicą Szlachtowską do ostatnich zabudowań, tu należy przejść na …

Aktywność w LASach

I LAS przybył do Szczawnicy. Kochani przyjaciele dzięki Fundacji MILA nasi członkowie mogli uczestniczyć w Akademii Liderów Aktywności Społecznej, czyli jak nazwali to pięknie w LASach. Dzięki zdobytej wiedzy oraz warsztatom będziemy mogli jeszcze bardziej wyjść na przeciw waszym oczekiwaniom… Dziękujemy Prowadzącym Barbara Kazior oraz Olga Gałek za przekazanie wiedzy, …

Koncert dla Marysi

Stowarzyszenie  Dajmy Nadzieje przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczawnicy zorganizowalo koncert charytatywny dla Marysi- Mari Iwony Nowak.Na scenie wystąpiła kapela ludowa z Ochotnicy Dolnej „Wstozecka”.   Maria Iwona Nowak jest niespełna 33. letnia kobietą chorującą na FSHD (dystrofię twarzowo- łopatkowo – ramieniową czyli zanik mięśni). Maria w dzieciństwie przeszła dwa …

Przedsiębiorstwo Społeczne

W lipcu  Stowarzyszenie Dajmy Nadzieję podpisało umowę na utworzenie tzw. Przedsiębiorstwa Społecznego,  w której zobowiązało się do zatrudnienia 5 osób z obszarów objętych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie w myśl swojego statutu,  spośród chętnych wybrało osoby niepełnosprawne. Umowa dofinansowania to kwota 104 712,30. Dzięki tej umowie Stowarzyszenie będziemy mogło zakupić sprzęt niezbędny do rozszerzenia …