Stowarzyszenie  Dajmy Nadzieje przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczawnicy zorganizowalo koncert charytatywny dla Marysi- Mari Iwony Nowak.Na scenie wystąpiła kapela ludowa z Ochotnicy Dolnej „Wstozecka”.  

Maria Iwona Nowak jest niespełna 33. letnia kobietą chorującą na FSHD (dystrofię twarzowo- łopatkowo – ramieniową czyli zanik mięśni). Maria w dzieciństwie przeszła dwa ciężkie wypadki samochodowe, została potrącona na pasach. Po drugim wypadku wykryto u niej tą właśnie chorobę. W młodym wieku, świat się jej zawalił, lecz po krótkim załamaniu powstała, rozpoczęła nierówną walkę z chorobą, skończyła liceum, później studia, pracowała w przedszkolu oraz na zamku w Niedzicy jako przewodnik. Ratunkiem dla młodej kobiety jest kilkakrotny przeszczep komórek macierzystych, a po nim rehabilitacja – kuracja bardzo kosztowna, niestety nierefundowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 


Na rzecz Marii można także dokonywać wpłat na nr konta Stowarzyszenia „Dajmy Nadzieję”:

50 2130 0004 2001 0824 8734 0002 z dopiskiem „Dla Marii Iwony Nowak”.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *