Koncert dla Marysi

  Marysia choruje na FSHD, poprzez koncert zbieraliśmy pieniądze na przeszczep komórek macierzystych który jest jedyna szansa na zatrzymanie choroby. Stowarzyszenie Dajemy Nadzieję pragnie podziękować Państwu Mis właścicielom hotelu „Nad Przełomem” za użyczenie sali. Artystom za przybycie, wolontariuszkom z Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy, oraz wszystkim …

Nasz cel

Celem Stowarzyszenia jest działalność  w zakresie ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy …